Analiza potreba – sažetak

Izvještaj analize potreba za treningom

Ovaj izvještaj je prvi rezultat (isporuka projekta), pripremljen u okviru Erasmus + ključne akcije 2 – Projekt strateškog partnerstva pod nazivom “Unaprjeđenje kompetencija preddiplomskih studenata učitelja informatike/računarstva u podučavanju kodiranja – EDUCODE”, s naglaskom na potrebe obuke za nastavu informatike & STEM studenata koji će predavati kodiranje u osnovnim i srednjim školama.

To je kombinacija rezultata istraživanja provedenog radi identifikacije potreba budućih učitelja u ICT & STEM području vezanih uz uvođenje edukacije kodiranja u redovne škole. Izvješće sadrži 7 poglavlja, od kojih svako pridonosi aspektu identificiranja:

  1. sadržaja “Podučavanje kodiranja za preddiplomante informatike i STEM-a”
  2. rada s angažiranim instruktorima (pružateljima obuke), drugim korisnicima i STEM istraživačima
  3. osnova i načela evaluacije aktivnosti obuke

Poglavlje 1 je izvršni sažetak koji pruža informacije o dokumentu TNA zajedno s kratkim objašnjenjem o tome što je analiza potreba za obukom i sažetak sadržaja za svako poglavlje.

Poglavlje 2 sadrži uvod, uključujući pregled opće metodologije istraživanja provedenih u studiji zajedno s kratkim objašnjenjima o podučavanju kodiranja i njegovim očekivanim utjecajima na budućnost obrazovanja i daljnja životna iskustva.

U trećem poglavlju se raspravlja o metodologiji istraživanja, kao i o daljnjim interakcijama, procesima pripreme i kompilacije pitanja, prijevodima i primjeni upitnika na internetskim istraživačkim platformama.

Poglavlje 4 sadrži informacije o uzorkovanju na 4 partnerska sveučilišta, uključujući Sveučilište Dokuz Eylül, Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki institut u Limericku i Sveučilište u Mariboru. U ovom poglavlju raspravljat će se o statistici osobnih podataka sudionika kao što su dob, spol, godina studija i razina uključenosti u dosadašnje aktivnosti kodiranja.

Poglavlje 5 donosi proces dublje analize podataka, obilježava kodirane tekstualne odgovore u numeričkom obliku, grupira podatke, provjerava podatke za ispravke, provodi testove za usporedbu skupina i vizualizaciju podataka.

Poglavlje 6 identificira unos iz uzorka i detaljno raspravlja o nalazima istraživanja.

Poglavlje 7 donosi zaključak koji raspravlja najznačajnije potrebe za izobrazbom koje su otkrivene kao rezultat analize, kako općenito, tako i na temelju uzorkovanja svakog partnerskog sveučilišta. Analiza potreba za obukom bavi se sljedećim argumentima.

– Identificiranje raskoraka između trenutnih i potrebnih razina znanja, vještina i sposobnosti

– Identificiranje općeg sadržaja obuke

– Formiranje temelja za plan obuke

– Osigurati polaznu osnovu za evaluaciju plana obuke

– Osigurati da odgovarajuću i relevantna obuka bude omogućena

Detaljnije informacije nalaze se u izvornom izvještaju na engleskom jeziku.