• Cilji učenja programiranja

  Računalniško mišljenje

 • Cilji učenja programiranja

  Osnovni koncepti učenja kodiranja

 • Cilji učenja programiranja

  Učitelji IKT in učitelji naravoslovja in tehnike imajo pomembno vlogo pri uspehu učenja programiranja

 • Cilji učenja programiranja

  Osnovne strategije reševanja problemov v kontekstu učenja programiranja

 • Cilji učenja programiranja

  Upravljanje različnih rešitev istih problemov in razlikovanje med dobrimi in slabimi rešitvami