Analiza potreb – povzetek

To poročilo je prvi rezultat, pripravljen v okviru projekta Erasmus + Key Action 2 – Strateškega partnerstva z naslovom “Povečanje kompetentnosti učiteljev računalništva na področju izobraževanja programiranja – EDUCODE”, ki opisuje potrebe po usposabljanju računalništva in poučevanja med študenti STEM predmetov, ki bodo učili programiranje v osnovnih in srednjih šolah.

To je kombinacija ankete in raziskovalnega dela, ki je bila izvedena za ugotavljanje potreb prihodnjih učiteljev IKT in STEM predmetov, povezanih z izvajanjem izobraževanja programiranja v javnem šolstvu.


Poročilo vsebuje 7 poglavij, od katerih vsako prispeva svoj del k celotnemu rezultatu, ki bo

  • vsebine za učni načrt in priročnik  “Povečanje kompetentnosti učiteljev računalništva na področju izobraževanja programiranja”
  • delo v zvezi s sodelovanjem z inštruktorji (izvajalci usposabljanja), drugimi upravičenci in tudi raziskovalci STEM predmetov.
  • razlogi in načela vrednotenja dejavnosti usposabljanja

Poglavje 1 je povzetek, ki vsebuje informacije o dokumentu TNA (Training needs analysis – analiza izobraževalnih potreb), skupaj s kratko razlago o tem, kako se obravnava analiza potreb po usposabljanju in povzetek vsebin za vsako poglavje.

Poglavje 2 vsebuje uvod, vključno s pregledom splošne raziskovalne metodologije izvedene v študiji, skupaj s kratkimi pojasnili o poučevanju programiranja in njegovih pričakovanih učinkih na prihodnost izobraževanja.

Poglavje 3 obravnava metodologijo raziskovanja skupaj s spremljajočimi interakcijami, procesi priprave in sestavljanjem vprašanj, prevodov in uporabe vprašalnikov na platformah za spletno anketiranje.

Poglavje 4 vsebuje informacije o vzorčenju na štirih partnerskih univerzah, med katerimi so Univerza Dokuz Eylül, Univerza v Zagrebu, Tehnološki inštitut Limerick in Univerza v Mariboru. V tem razdelku bomo razpravljali o statistiki osebnih podatkov udeležencev, kot so starost, spol, letnik študija in stopnji vključenosti v aktivnosti programiranja.

Poglavje 5 opisuje proces globlje analize podatkov in transformacijo besedilnih odzivov v numerično obliko, združevanje podatkov, preverjanje podatkov za popravke, izvajanje testov za primerjavo skupin in vizualizacijo podatkov.

Poglavje 6 opredeljuje vhodne podatke iz vzorčenja in poglobljeno obravnava ugotovitve raziskav.

Poglavje 7 vsebuje zaključek, ki obravnava najpomembnejše potrebe po usposabljanju kot rezultat analize na splošno in na podlagi vzorčenja vsake partnerske univerze.

Analiza potreb po usposabljanju


Analiza potreb po usposabljanju naslednje naslednje argumente.

  • prepoznavanje vrzeli med sedanjimi in zahtevanimi ravnmi znanja, spretnosti in
  • ugotoviti, kakšna mora biti splošna vsebina usposabljanja
  • Oblikovanje osnove načrta usposabljanja
  • Zagotoviti osnovo za vrednotenje načrta usposabljanja
  • Zagotoviti, da je pripravljeno ustrezno in relevantno usposabljanje.

Več si lahko preberete v angleški različici.