Projektna Ekipa

Univerza DOKUZ EYLUL (DEU) – TURČIJA
Univerza Dokuz Eylül je državna univerza, ustanovljena leta 1982 v Izmirju, tretjem največjem mestu Turčije. Ima več kot 30 let izkušenj z izobraževanjem v voskoem šolstvu in je v središču regionalne mreže univerz v Egejski regiji. Je največja univerza v Egejski regiji glede na število študentov, akademskega in administrativnega osebja. DEU je dinamična rastoča univerza, ki jo sestavlja 14 fakultet, 10 inštitutov in dodiplomskih šol, 3 šole, državni konservatorij, 7 poklicnih šol in 54 raziskovalnih središč. Vključuje tudi razvojno cono Dokuz Eylul (DEPARK).
Tel: +90 232 – 3012249

E – mail: ercan.akpinar@deu.edu.tr

Web: www.akpinarercan.com

ERCAN AKPINAR
Tel: +90 232 – 3012243
E – mail: bahar.baran@deu.edu.tr
Web: kisi.deu.edu.tr/bahar.baran
BAHAR BARAN
Tel: +90 232 – 3012243
E – mail: kursat.arslan@deu.edu.tr
Web: kisi.deu.edu.tr/kursat.arslan
KURSAT ARSLAN
UNIVERZA v MARIBORU – SLOVENIJA
Univerza v Mariboru (UM) je druga največja slovenska univerza in ima sedemnajst fakultet (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Fakulteta za energetiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Kemijska tehnologija, Fakulteta za kmetijstvo in znanost o življenju, Fakulteta za logistiko, Naravoslovno-matematična fakulteta, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za turizem, Fakulteta za kriminalistiko
Pravosodje in varnost, Fakulteta za zdravstvene vede, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta). V študijskem letu 2015/2016 je imela 14.962 študentov (10.756 BA, 4.206 MA, 276 doktorjev znanosti). UM ima 1724,94 članov osebja (1.038 pedagoških in raziskovalnih delavcev in 701 delavcev v administraciji in tehnični podpori), 17 fakultet. Članice univerze so izvajale 27 poklicnih bolonjskih programov, 55 akademskih programov (1. stopnja), 71 magistrskih programov in 34 doktorskih programov.
Tel: 02/22-93-898
E – mail: igor.pesek@um.si
IGOR PESEK
Tel: +386 (0)2 22 93 645
E – mail: marjan.krasna@um.si
Web: http://www.ff.um.si/marjan/
MARJAN KRASNA
Tel: 02/22-93-809
E – mail: aleksander.vesel@um.si
ALEKSANDER VESEL
E – mail: janja.luznik@um.si
JANJA LUŽNIK
LIMERICK INSTITUT ZA TEHNOLOGIJO (LIT) – IRSKA
Inštitut za tehnologijo Limerick (LIT) je visokošolska ustanova v Limericku, ki jo javno financira vlada republike Irske in je ustanovljena v skladu z zakonodajo IOT. To je eden od 13 takšnih inštitutov na Irskem. Inštitut ima pet kampusov, ki se so locirani v mestu Limerick, pokrajini Tipperary in pokrajini Clare v srednje-zahodni regiji Irske. LIT ponuja več kot 120 akreditiranih tečajev od certifikatov 6. stopnje do 10. stopnje (Ph.D.) v različnih disciplinah, kot so informacijska tehnologija, uporabne znanosti, družbene vede, elektrotehnika, elektronika in strojništvo, poslovanje in umetnost in oblikovanje. LIT se ukvarja tudi z obrtniki, odraslim in stalnim izobraževanjem, programi vseživljenjskega učenja (on-line, mešani in krajši delovni čas). Trenutno je v skupini LIT 610 zaposlenih, 50% je akademskega osebja. LIT je poznan po svoji metodi aktivnega učenja, uporabnih raziskavah, vključevanju v družbeni razvoj in razvoju podjetništva.
Tel: +353 (0)504 28114
E – mail: seamus.hoyne@lit.ie
Web: http://www.lit.ie/RDI/
SEAMUS HOYNE
Tel: +353 504 28040
E – mail: Elisabeth.obrien@lit.ie
ELISABETH O'BRIEN
UNIVERZA V ZAGREBU (UNIZG) – HRVAŠKA
Fakulteta za organizacijo in informatiko (FOI) je srednje velika fakulteta Univerze v Zagrebu (UNIZG) s 3.000 študenti in 140 zaposlenimi. Aktivna je že 50 let in se šteje za vodilno visokošolsko ustanovo na Hrvaškem, ki zagotavlja izobraževanje na področju informacijske tehnologije in informacijskih znanosti. UNIZG (1669) je najstarejša in največja univerza v JV Evropi, sestavljena iz 33 fakultet in umetniških akademij. UNIZG je z več kot 70.000 študenti vseh stopenj študija najmočnejša izobraževalna in raziskovalna institucija na Hrvaškem in ena najpomembnejših visokošolskih institucij v JV Evropi.
Fakulteta za organizacijo in informatiko (FOI) je močna na naslednjih raziskovalnih področjih, povezanih s projektom: informacijski sistemi in informacijska tehnologija, e-učenje in odprta programska oprema, odločitvenimi sistemi in vodenju projektov. FOI je bila prva fakulteta na Hrvaškem, ki je sprejela strategijo e-učenja (2008), ki je vse študijske programe pripravila v e-obliki kot sestavljeno učenje z uporabo spletnega sistema e-učilnic Moodle.
Tel: +385 42 390864
E – mail: dkermek@foi.hr
DRAGUTIN KERMEK
E – mail: predrag.oreski@ufzg.hr
PREDRAG OREŠKİ
Tel: +385 42 390860
E – mail: goran.hajdin@foi.hr
GORAN HAJDIN
Tel: +385 42 390834
E – mail: darados@foi.hr

DANİJEL RADOŠEVİĆ
APEC – TURČIJA
Advanced Project Education Consulting (APEC) je projektno in izobraževalno svetovalno podjetje. APEC je izobraževalno podjetje, ki se v glavnem osredotoča na izobraževanje v 21. stoletju, oblikovanje izobraževalnih programov, razvoj poklicnih standardov in upravljanje evropskih projektov. APEC ima 8 zaposlenih, ki sestavljajo raziskovalce, predavatelje in projektne strokovnjake. APEC zagotavlja izobraževanje 21. stoletja za številne akademske kroge v Ankari, vključno z vsebinami kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in poučevanja informacijske pismenosti.

Pridobivanje digitalnih spretnosti je pomemben del informacijske pismenosti. APEC prav tako oblikuje izobraževalne programe in tečaje v skladu s potrebami podjetij in ciljnih skupin, na splošno pa se osredotoča na zahtevane veščine na delovnih mestih.

APEC ima tudi program usposabljanja za zaposlene v podjetjih v glede na njihove potrebe. APEC razvija tudi poklicne standarde v sodelovanju z ustreznimi socialnimi partnerji in strokovnim svetom. APEC je razvil profesionalne kompetence in standarde mladinskih vodij in rudarskih operaterjev.

APEC ima tudi izkušnje s projektnim upravljanjem, razvija in izvaja projekte v najbolj konkurenčnih programih, ki jih izvaja GAP, proces in analiza delovnih mest. Glede na rezultate te analize načrtuje APEC programe kot so Horizon 2020, FP7, CIP, LLP, Erasmus +, IPA in Programi agencije za razvoj.

Tel: +905055735246
E – mail: baris@apecdanismanlik.com.tr
Web: apecdanismanlik.com.tr
BARIS OZCELIK
E – mail: yildirim@apecdanismanlik.com.tr
Web: apecdanismanlik.com.tr
YILDIRIM OZKAYA