• Kodlamada Pedagojik Boyut

  Üniversite öğrencileri ve Öğretim üyeleri için yeni bir yardımcı

 • Kodlamada Pedagojik Boyut

  STEM Eğitmi ve Kodlama

 • Kodlamada Pedagojik Boyut

  Kodlama Eğitiminde BT ve STEM öğretmenlerini Rolü ve Önemi

 • Kodlamada Pedagojik Boyut

  Kodlama Eğitiminde Değerlendirme Yöntemleri

EDUCODE
PROJE No: 2017-1-TR01-KA203-046578
Kodlama Eğitiminde BT/STEM Öğretmen Adaylarının Pedegojik Yeterliliklerinin Artırılması

Kodlama Eğitiminde BT/STEM Öğretmen Adaylarının Pedegojik Yeterliliklerinin Artırılması (EDUCODE) projesi, genel olarak BT ve STEM öğretimine odaklanarak yüksek öğretim alanında yeni müfredat ve müfredatın uygulanmasına yönelik öğretmen el kitabı geliştirmeyi amaçlamaktadır. EDUCODE’un amaçları daha detaylı olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • kodlama öğrenmek için öğrencileri motive etme,
 • algoritmalar, diziler, döngüler, koşullar vb. gibi temel programlama yapılarını öğretme,
 • kodlama öğretiminde farklı değerlendirme yöntemlerini gösterme,
 • öğrenciler için kodlama konularını eğlenceli ve çekici hale getirme,
 • öğrencilerin diğer öğrencilerle işbirliğinin önemini öğretme,
 • bilgi işlemsel düşünme ve problem çözme becerilerini destekleme,
 • Scratch, Alice, Code Monkey Island vb. gibi kodlamaya yardımcı araçları kullanma ve değerlendirme,
 • ilgili bilgi kaynaklarına erişimi ulusal ve bölgesel düzeyde destekleme.