İhtiyaç Analizi

Bu rapor, AB tarafından finanse edilen ve Erasmus + Ana Eylem 2 – Programı dahilinde yer alan “Kodlama Eğitiminde BIT/FETEM Lisans Öğrencilerinin Yeterliklerinin Artırılması – EDUCODE" başlıklı Stratejik Ortaklık projesi kapsamında hazırlanan ve ilk ve orta dereceli okullarda kodlamayı öğretecek olan BIT/FETEM lisans öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını ortaya koyan bir çalışmadır.