Yaygın Etki

1 - EDTECH Konferansı 2018

1 Mayıs 2018’de İRLANDA’da EDTECH Konferansında “İhtiyaç Analizi Sonuçları" sunulmuştur. (Http://programme.exordo.com/edtech2018/). Sunum için tıklayın.

Sunum: Doç. Dr. Igor Pesek

2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi

23-25 Mart 2018 tarihinde Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresinde “Temel Düzeyden İleri Düzeye Proje Hazırlama Süreci” konulu çalıştay gerçekleştiren Prof.Dr. Ercan AKPINAR, EDUCODE projesi hakkında ortalama 45 katılımcıya bilgi vermiştir.

Sunum: Prof. Dr. Ercan Akpınar

3 - Buca Eğitim Fakültesi Akademik Kurulu (2018 & 2019)

Buca Eğitim Fakültesi’nin 11 Haziran 2018 ve 28 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarında Prof.Dr. Ercan AKPINAR EDUCODE Projesi hakkında bilgi vermiştir.

Sunum: Prof. Dr. Ercan Akpınar

4 - ERASMUS+ Öğrenci Ziyareti

Buca Eğitim Fakültesi’ni ziyaret eden Hollandalı öğrenci ve akademisyenlere EDUCODE projesi hakkında bilgi verilmiştir.

Sunum: Prof. Dr. Ercan Akpınar

5 - "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrenci Kurultayı"

27. Nisan 2019 tarihinde, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğrenci kurultayında, öğretim tasarımı panelinde ICT öğretmen adaylarına proje tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Sunum: Doç Dr. Bahar Baran

6 - "I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu"

2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumun da (UBEST-2019) Doç. Dr. Bahar Baran tarafından “BT Öğretmen Adaylarının Çocuklara Kod Yazmayı Öğretme Pedagojik Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Uygulayıcı El Kitabı" başlıklı sunum yapılmıştır.  Sunum özeti için lütfen tıklayın. Sunum dosyası için tıklayın.

Sunum: Doç. Dr. Bahar Baran

7 - "Girişimci Öğretmen Eğitimi E-STEM"

Temmuz – 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Girişimci Öğretmen Eğitimi E-STEM" etkinliğinde, Prof. Dr. Ercan Akpınar tarafından EDUCODE projesi katılımcılara tanıtılmış ve proje hakkında bilgi verilmiştir. 

Sunum: Prof. Dr. Ercan Akpınar

8 - "2nd International Instructional Technologies in Engineering Education Conference"

12-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “2nd International Instructional Technologies in Engineering Education Conference" da (2nd IITEEC 2019) Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Arslan tarafından “Kodlama Öğretimi Nasıl Olmalı? EduCode Projesi Örneği" başlıklı sunum yapılmıştır.  Sunum özeti için lütfen tıklayın. Sunum dosyası için lütfen tıklayın. Proje tanıtım dosyası için tıklayın

Sunum: Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Arslan

9 - "4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU"

26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen “4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU PROGRAMI" nda Doç. Dr. Bahar Baran, Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Arslan ve Prof. Dr. Ercan Akpınar  tarafından “Erasmus + KA203 Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklıklar Projesi: BT/STEM Öğretmen Adaylarının Kodlama Öğretimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi" başlıklı sunum yapılmıştır.  Sunum özeti için lütfen tıklayın. Sunum dosyası için tıklayın (Bahar Baran). Proje tanıtım dosyası için tıklayın

Sunum: Doç Dr. Bahar Baran, Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Arslan, ve Prof. Dr. Ercan Akpınar

10 - "DEUVİZYON"

Üniversite tarafından yayınlanan ve tüm birimlere gönderilen Vizyon dergisinde EDUCODE projesi hakkında bir sayfalık bilgi verilmiştir. Bu dergi ile EDUCODE projesi Dokuz Eylül Üniversitesi’indeki tüm birimlere (akademik, idari ve öğrenci) ulaştırılmıştır.

11 - "RDI KNOWLEDGE TRANSFER NEWSLETTER"

Limerik Enstitüsü tarafından yayınlanan bilgi bülteninde EDUCODE projesi tanıtılmıştır.